Automatisering van loadbalancers en storage classes met Kubernetes op een private cloud

Another CYSO DevOps related article, this time about implementing ‘missing’ features on a VMware Private Cloud. This post has also been posted to the CYSO blog. De gebruikelijke plek om Kubernetes te installeren is op een Public Cloud. Alle aanbieders ondersteunen een manier om automatisch een cluster uit te rollen, met diepgaande integratie met de rest van de cloud. Denk hierbij aan Google GKE, Microsoft AKS en ook Fuga EMK. Maar wat als je Kubernetes wilt draaien vanaf een Private Cloud, bijvoorbeeld VMware? Bepaalde features die je misschien gewend bent zijn dan vaak niet aanwezig, zoals Load Balancers met een automatisch publiek IP, en Storage Classes die automatisch een volume aanmaken. Een volledig automatisch CI/CD proces is voor CYSO een vereiste. Omdat we bij CYSO alle onze diensten draaien op onze eigen VMware Private Cloud, moeten we deze twee blockers oplossen. Laten we kijken hoe we dit kunnen doen. ...

October 10, 2019 · 8 min
Chef blog: part 2

Automated Deployment met VMware en Chef - Development omgevingen

Part two in the series about Cyso's DevOps related projects, focusing on automatic deployment of machines. Part one is here. The article is in Dutch, because this post has also been posted to Cyso's blog. Waar waren we gebleven In het vorige deel heb ik de concepten achter mijn visie over Automated Deployment uitgelegd. Kortgezegd zijn er drie stappen: aanmaken, installeren en configureren. Afhankelijk van het doel van de uiteindelijk beoogde machine kan voor elke stap de beste tool gekozen worden....

November 29, 2013 · 11 min
Chef blog: part 1

Automated Deployment met VMware en Chef - Inleiding

I have created a blog post about what I've been doing the last couple of months at Cyso. Recently I've been able to stop focusing on development, and start doing more DevOps related projects. Two of these were quite successful internally, so I have taken the time to document it in the form of blog posts. Below is the first of probably three blog posts, focusing on automatic deployment of machines....

June 25, 2013 · 9 min